İşyerlerinde Koronavirüs’ten Korunma ve Kontrol Çalışmaları.

Yeni tip koronavirüs, Covid-19 Sonrası işyerlerinde kontrollü normalleşme döneminde “İş Sağlığı ve Güvenliği” KIRMIZI ÇİZGİ olarak belirlenmiştir. Çünkü yaşanılan pandemi ile mücadele döneminde üretimde devamlılığın sağlanması çalışılırken “Güven” duygusu iş hayatının merkezine yerleşmiştir.  

Çalışanında Covid-19 Pozitif çıkan işyerlerinde çalışanın olası tüm temaslıları için 14 günlük karantina süreci başlatılmakta, gerekli görülürse iş durdurulmaktadır! Bu nedenle işyerlerinde, mevcut İSG dokümanlarına (Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Soru Listeleri) koronavirüs salgınından korunmaya yönelik kontrol çalışmaları dahil edilmelidir.

İşyerlerinde “Koronavirüs Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol”  çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin görev alanına girmektedir.

DOSTOSGB Ekibi, İşyerlerinde korona virüs bulaşmasını, önleyici tedbir, kontrol, eğitim ve dokümantasyonlarını içeren aşağıdaki İSG çalışmalarını;  işletmenin faaliyet gösterdiği sektör, tabi olduğu mevzuat, çalışan sayısı, yapısı, operasyonel faaliyetleri vb. hususları göz önüne alınarak hazırlamaktadır.

Damlacık veya temas yoluyla bulaşan COVID-19’a yönelik; çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçileri, bakım personelini vb. korumaya ve korunmaya yönelik hijyen ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol tavsiyelerini içermektedir.

  • İşyerinde İSG kurulu veya ekibi kurulması.
  • Çalışanlara bilinçlendirme eğitimi verilmesi
  • Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı
  • Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları
  • Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları
  • Hijyen, Enfeksiyon önleme ve Kontrol faaliyetleri ile ilgili Prosedürler

Yapılan çalışmalar ile; firmalarda İSG mevzuatına uyum sağlanırken, hijyenik, sağlıklı, güvenilir ve verimli çalışma ortamı oluşturulması sağlanmaktadır.

 

Covid-19 Nedeniyle Çalışanın Hayatını Kaybetmesi Durumu

İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve İSG Kanunu gereği işverenler çalışanlarının sağlık güvenliğini korumakla yükümlüdür. Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden  kişilerin mirasçılarının, hastalığın işyerinde gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle kapıldığı iddiasıyla işverene önce tespit davası açıp sonra MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT DAVASI talebiyle YARGI yoluna gitmeleri mümkündür.

Dava durumunda mahkeme hakimi ve avukatlar, işverenlerden çalışanlarını Covid-19 a karşı korumak için hangi eğitimleri, tedbirleri ve denetimleri yaptığını soracak ve kanıtlamasını isteyecektir.

DOST OSGB olarak,  bu hizmet kapsamında yaptığımız çalışmalar işverenleri kötü niyetli ve haksız davalara karşı KORUYUCU niteliktedirler.